Skydda din hund mot fästingbett

Bayvantic är ett läkemedel mot yttre parasiter (ektoparasiter) hos hundar och fördriver fästingar redan innan de bitit sig fast. Det har också effekt mot myggor, sandflugor, stickflugor, loppor och pälsätande löss.

Bayvantic vet spot-on lösning är en unik kombination av två aktiva substanser, permetrin och imidakloprid, som förstärker varandras effekter. Bayvantic hindrar parasiter från att fästa sig på hundens hud, d.v.s. fördriver och dödar parasiter redan innan de hinner suga blod och sprida eventuella sjukdomar. Den fästingfördrivande effekten av Bayvantic är utmärkt i upp till fyra veckor.

Effekt mot flera yttre parasiter

Fästingar är mycket vanliga yttre parasiter hos hundar. De sprider virus-, bakterie- eller urdjurssjukdomar, t.ex. borrelios eller anaplasmos. De vanligaste fästingtyperna hos hundar är vanlig fästing, brun hundfästing och Dermacentor-fästing. Bayvantic både dödar och fördriver fästingar. Därmed fäster sig betydligt färre fästingar på hunden.

Insekter som biter hunden är mer än bara plågoandar. Exempelvis hundar som reser i varma länder plågas bland annat av sandflugor som sprider livsfarlig leishmanios. Därför är det viktigt att se till att hunden alltid är skyddad mot yttre parasiter också före utlandsresor eller deltagande i internationella hundevenemang.

Imidakloprid och permetrin som finns i Bayvantic förstärker varandras effekter och bildar en kombination som skyddar mot såväl fästingar som myggor, stickflugor, loppor och pälsätande löss i upp till fyra veckor.

Lätt att använda och vattentålig

Bayvantic spot-on lösningen är lätt att använda. Den flytande produkten appliceras på hundens hud i en bena i pälsen så att lösningen kommer i kontakt med huden. Hos hundar som väger under 10 kg appliceras produkten på ett ställe. Hos hundar över 10 kg appliceras produkten på fyra ställen längs hundens ryggrad (se bilden nedan).

Det är enklast att applicera lösningen när hunden står upp. Töm hela pipetten på hundens hud. Produkten absorberas knappt genom huden utan sprids på ytan av hundens hud längs fettlagret. Springningen till hela hundens hud tar cirka 1–2 dygn. Spot-on lösningen appliceras på hundens hud en gång i månaden.

Bayvantic bevarar sin effekt också när hunden blir våt. Om djuret ofta blir vått kan effektens längd förkortas. Då kan man upprepa behandlingen oftare, dock högst en gång i veckan. Om hunden behöver tvättas med schampo ska det ske några dagar före eller två veckor efter applicering av produkten, så att önskad effekt av Bayvantic kan garanteras.

Vilka biverkningar kan produkten ha? Biverkningar är övergående hudsymtom eller trötthet som förekommer i sällsynta fall. Hos hundar som är känsliga för permetrin kan det i mycket sällsynta fall förekomma vanligen övergående beteendeförändringar, magtarmsymtom eller nervbetingade symtom. Om hundens hud verkar reagera på produkten är det bra att tvätta appliceringsstället med vatten och rengöringsmedel och vid behov rådfråga veterinär. Om hunden får produkten i munnen, kan det i mycket sällsynta fall leda till nervbetingade förgiftningssymtom som behandlas symtomatiskt. Därför ska försiktighet iakttas vid applicering och lösningen ska appliceras på huden så att den behandlade hunden eller t.ex. ett annat djur i hushållet inte kommer åt att slicka appliceringsstället.

Aktiva substanser: Imidakloprid och permetrin. Läkemedelsform: Spot-on lösning. Djurslag: Hund. Indikationer: Akaricidisk och fördrivande effekt mot fästingar. Fördriver myggor, sandflugor och stickflugor. För behandling av lopp- och pälsätarsmitta. Kontraindikationer: Använd inte hos hundvalpar som är under 7 veckor gamla eller väger under 1,5 kg. Använd inte hos katter. Biverkningar: I sällsynta fall kan det förekomma övergående hudsymtom, trötthet, beteendeförändringar, magtarmsymtom eller nervbetingade symtom.  Försiktighet: För att förhindra att katter utsätts för produkten ska hundar som behandlats med produkten hållas åtskilda från katter tills appliceringsstället har torkat. Hunden får inte få innehållet i pipetten i munnen eller i ögonen. Låt inte hunden simma förrän det har gått 48 timmar sedan appliceringen. Förpackningar: Bayvantic Vet för hundar ≤ 4 kg 4 x 0,4 ml, 4–10 kg 4 x 1,0 ml, 10–25 kg 4 x 2,5 ml, 25–40 kg 4 x 4,0 ml, 40–60 kg 4 x 6,0 ml. Läs bipacksedeln före användning.