Bayvantic suojaa koirasi punkin puremilta

Bayvantic on koirien ulkoloislääke, joka karkottaa punkit jo ennen niiden puremista. Se estää loisia tarttumasta koiran ihoon eli karkottaa ja tappaa loiset jo ennen kuin ne ehtivät imeä verta ja levittää mahdollisia sairauksia. Karkote tehoaa lisäksi hyttysiin, hietasääskiin, pistokärpäsiin, kirppuihin ja väiveisiin.  Bayvantic vet paikallisvaluliuos on ainutlaatuinen yhdistelmä kahta vaikuttavaa ainetta, permetriiniä ja imidaklopridia, jotka vahvistavat toistensa vaikutusta. Valmisteen punkkeja karkottava vaikutus säilyy erinomaisena jopa neljä viikkoa.

Apteekista ilman reseptiä!

Miksi Bayvantic?

  • Tappaa punkit ennen kuin ne ehtivät purra
  • Tehoaa myös  hyttysiin sekä muihin ulkoloisiin kuten hietasääskiin, pistokärpäsiin, kirppuihin ja väiveisiin
  • Helppokäyttöinen ja vedenkestävä
  • Vaikutusaika on pitkä, jopa 4 viikkoa
  • Sopii kaikenrotuisille koirille

Bayvantic käyttöohje

uO3pfcAe4mQ

Näin Bayvantic vaikuttaa

Bayvantic mainos

Helppokäyttöinen ja vedenkestävä

Bayvantic paikallisvaleluliuosta on helppo käyttää. Nestemäinen valmiste levitetään koiran iholle turkkiin tehtävään jakaukseen siten, että aine joutuu kosketuksiin ihon kanssa. Alle 10 kg painaville koirille valmiste annostellaan yhteen kohtaan. Yli 10 kg painaville koirille valmiste annostellaan neljään kohtaan pitkin koiran selkärankaa.

Annostelu onnistuu parhaiten koiran seistessä. Pipetti tyhjennetään kokonaan koiran iholle. Valmiste ei imeydy ihon läpi, vaan leviää koiran ihon pinnalle rasvakerrosta pitkin. Leviäminen koiran koko iholle kestää noin 1–2 vuorokautta. Paikallisvaleluliuos annostellaan koiran iholle kerran kuukaudessa.

Bayvantic säilyttää tehonsa myös koiran kastuessa. Mikäli eläin kastuu usein, voi valmisteen tehoaika lyhentyä. Käsittelyn voi tällöin uusia useammin, silti korkeintaan kerran viikossa. Jos koira tarvitsee sampoopesua, se tulisi tehdä muutama päivä ennen tuotteen annostelua tai kaksi viikkoa sen jälkeen, jotta varmistetaan toivottu vaikutus.

Ei saa käyttää kissoilla!

Mitä haittavaikutuksia valmisteella voi olla?

Haittavaikutuksia ovat harvinaisissa tapauksissa ilmenevät, ohimenevät iho-oireet tai väsymys. Permetriinille herkillä koirilla voi hyvin harvinaisissa tapauksissa esiintyä yleensä ohimeneviä käyttäytymismuutoksia, mahasuolisto-oireita tai hermostoperäisiä oireita. Jos koiran iho näyttää reagoivan valmisteeseen, antokohta on hyvä pestä vedellä ja pesuaineella ja tarvittaessa kääntyä eläinlääkärin puoleen. Mikäli valmistetta joutuu koiran suuhun, voi tästä erittäin harvinaisissa tapauksissa seurata hermostoperäisiä myrkytysoireita, jotka hoidetaan oireenmukaisesti. Tämän takia on annostelussa noudatettava varovaisuutta, ja levitettävä aine iholle niin, ettei hoidettava koira tai esimerkiksi jokin muu kotitaloudessa asuva eläin pääse nuolemaan antokohtaa.

 

Lue pakkausseloste

Lue pakkausseloste 40–60 kg koiran Bayvantic -valmisteelle